Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chương trình khảo sát, giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2022

Ngày đăng 04/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình khảo sát, giám sát năm 2022, như sau:

Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật; Thẩm tra các báo cáo, tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công có liên quan đến lĩnh vực dân tộc; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban được phân công phụ trách.

Khảo sát, giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 3/2022; đối tượng khảo sát, giám sát: UBND huyện Châu Thành, Tịnh Biên, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban Dân tộc UBND tỉnh.

Khảo sát, giám sát trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022: Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện dự kiến tháng 5/2022. Đối tượng khảo sát, giám sát: UBND huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, Sở Nội vụ.

Khảo sát, giám sát trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022: Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2022. Đối tượng khảo sát, giám sát: UBND huyện Châu Phú, An Phú, Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc UBND tỉnh.

 

NGUYỄN NGUYỄN