Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới (11/08/2022)

 

Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (22/07/2022)

 

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua 08 nghị quyết quan trọng (22/07/2022)

 

HĐND huyện An Phú: Kỳ họp thứ 6, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (22/07/2022)

 

Tri Tôn: Kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (20/07/2022)

 

Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Tân giám sát công tác tiếp công dân, quy hoạch sử dụng đất đối với UBND 2 xã Phú Hiệp và Hòa Lạc (17/06/2022)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, huyện tiếp xúc với 956 cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân (17/06/2022)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc với 611 lượt cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn (09/06/2022)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (03/06/2022)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn (03/06/2022)

 

Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 (31/05/2022)

 

Chợ Mới: HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 (31/05/2022)

 

Phú Tân: Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Phú Long và Phú Hiệp trước kỳ họp giữa năm 2022 (27/05/2022)

 

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (27/05/2022)

 

Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 (27/05/2022)