Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HỌP TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5, HĐND TỈNH AN GIANG ĐƠN VỊ HUYỆN CHÂU PHÚ

Ngày đăng 29/03/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Chiều ngày 27-3, Tổ Đại biểu số 5, HĐND tỉnh An Giang (đơn vị huyện Châu Phú) tổ chức cuộc họp thảo luận, đóng góp các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Responsive image
 

Tham dự có các đại biểu: đồng chí Võ Minh Hoàng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Phước Nên, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Trưởng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến các tờ trình về các dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Nghị quyết về giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Nghị quyết về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm học 2023 – 2024; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 34/NQ-HĐND, ngày 19/8/ 2021 của HĐND tỉnh An Giang về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh An Giang; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung, mức chi cho các hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024; Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026; tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công.

Thông qua việc họp, thảo luận và cho ý kiến các tờ trình về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh để ban hành các Nghị quyết HĐND phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo yêu cầu thực tế tại địa phương.

Mỹ Ngân (Đài TT Châu Phú)