Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TRI TÔN CHO Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH

Ngày đăng 29/03/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 26/3/2024, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn tổ chức cuộc họp với UBND, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban HĐND và các ngành có liên quan xin ý kiến tổ chức kỳ họp lần thứ 15 chuyên đề và Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì.
Responsive image
 
 
Responsive image
 

Năm 2023 tổng thu ngân sách cấp huyện, đạt 179,55% dự toán được giao, trong đó tổng các khoản thu trên địa bàn là 157.989 triệu đồng. Sau khi loại trừ các khoản không tính tăng thu theo quy định, tăng thu ngân sách cấp huyện là 33.301 triệu đồng, chủ yếu tăng từ nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, thuế giá trị gia tăng. UBND huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023 là dành 70% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương và  30% chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác..

Về kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 15 chuyên đề dự kiến trong tháng 4/2024, sau kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Ngoài cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023, kỳ họp lần này sẽ xem xét thông qua các Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tri Tôn. Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn đến năm 2035. Nghị quyết  phê duyệt đề án thuê hệ thống camera thông minh giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 – 2028.

Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị  Thường trực, các Ban HĐND, UBND huyện và các ngành chuyên môn theo lĩnh vực phân công  ban hành kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nội dung, báo cáo, tiến hành thẩm tra, họp tổ thảo luận đóng góp. Các dự thảo báo cáo, tờ trình phải hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 11/4/2024.  

Châu Phong (Tri Tôn)