Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tân Châu: Tiếp đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang

Ngày đăng 02/05/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát tại thị xã Tân Châu, trước kỳ họp giữa năm 2024. Cùng đi với đoàn có ông Đỗ Tấn Kiết, UV BTV - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Duy Toàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc đoàn có ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã.

 

                   

   Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được phân bổ gần 237 tỷ đồng bố trí cho 126 dự án. Từ đầu năm đến ngày 31/01/2024 đã giải ngân là gần 190 tỷ đạt 80,10% so kế hoạch vốn. Về kết quả thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đối với chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được bố trí 49 dự án, tổng mức đầu tư là hơn 93 tỷ đồng; đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh được bố trí 52 dự án, tổng mức đầu tư là gần 1.563 tỷ đồng; đối với nguồn vốn ngân sách thị xã được bố trí 164 dự án, tổng mức đầu tư là gần 719 tỷ đồng.

                   

   Trong lĩnh vực đầu tư công, thị xã đã tích cực huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; các nguồn vốn do địa phương quản lý theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện đều đạt kế hoạch, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo thuận lợi cho đầu tư sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường, đặc biệt là góp phần xây dựng thành công các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Về xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đã đạt được một số kết quả đáng kể, tạo nhiều chuyển biến tích cực về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong năm 2023.

                   

   Tại các buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo địa phương tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung như: kết quả thực hiện giải ngân của các dự án; tiến độ thực hiện các dự án; khó khăn, vướng mắc về tiến độ triển khai. Đồng thời đề xuất, kiến nghị về việc hỗ trợ Tân Châu nguồn vốn thực hiện các danh mục, hạ tầng, quan tâm kêu gọi đầu tư… 

                   

   Kết luận tại buổi giám sát, đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã. Tuy nhiên, để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới, đề nghị thị xã cần tiếp tục quan tâm việc phân bổ theo các quy định, xoay quanh luật đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục của các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tiến độ từng công trình và xác định khối lượng đã thực hiện để đôn đốc thực hiện các công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Đồng thời, phân tích nguyên nhân những khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó kịp thời đưa ra những phương hướng giải quyết, báo cáo về trên để thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công./.

Nguồn: www.tanchau.angiang.gov.vn