Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thị xã Tân Châu

Ngày đăng 04/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Tân Châu về tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện. tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Ngọc Vệ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã.
Responsive image

Đoàn khảo sát thực tế công tác niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu

 

Theo báo cáo, việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn thị xã Tân Châu như sau:

Việc thành lập các Tổ bầu cử: 

Thị xã Tân Châu tổng số 14 đơn vị bầu cử (trong đó: bầu 02 đại biểu có 08 đơn vị, bầu 03 đại biểu có 06 đơn vị).  

UBND thị xã có các Quyết định Phê chuẩn 127 khu vực bỏ phiếu của 14 xã, phường với tổng số 100 đơn vị bầu cử (có 30 địa điểm bỏ phiếu mượn nhà dân và các cơ sở tôn giáo).

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri:

UBBC cấp xã tiến hành rà soát, đối chiếu, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại UBND các xã – phường, 127 khu vực bỏ phiếu đúng theo lịch thời gian đã đề ra. Tổng số: 121.912 cử tri, trong đó: nữ: 62.993, nam 58.919.  

Đến nay không có ý kiến, đơn thư khiếu nại về danh sách cử tri. Tiểu ban Giải quyết Khiếu nại, tố cáo của UBBC thị xã và UBBC cấp xã không nhận được bất kỳ ý kiến, đơn thu khiếu nại về các vấn đề liên quan đến người ứng cử.

Từ ngày 23/4 đến ngày 28/4/2021 Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã và cấp xã tổ chức họp mặt ứng cử viên để triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo Luật định. 

Kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba:

Tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 54 người ( tỷ lệ 100% ) để bầu chọn 34 đại biểu, trong đó:

Cơ cấu: đại biểu nữ: 23/54 ứng cử viên (42,6%); đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 20/54 ứng cử viên (37,00%); đại biểu dân tộc 01/54 ứng cử viên (1,90%); đại biểu tôn giáo 02/54 ứng cử viên; đại biểu ngoài Đảng 06/54 ứng cử viên (11,00%); đại biểu tái cử 18/54 ứng cử viên (33,00%).

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được thực hiện theo tài liệu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Responsive image

 

Đồng chí Đỗ Tấn Kiết, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Qua một buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Tân Châu, ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao việc chuẩn bị tiếp Đoàn của thị xã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đầy đủ thành phần; nội dung báo cáo được chuẩn bị tương đối tốt, cơ bản bám sát yêu cầu theo kế hoạch; các điểm bỏ phiếu được Đoàn khảo sát thực tế địa phương chuẩn bị tốt đảm bảo yêu cầu.

Đồng thời, lưu ý Ủy ban bầu cử thị xã một số vấn đề như sau:

1. Công tác niêm yết danh sách cử tri phải được thực hiện thống nhất hình thức chung trên toàn thị xã.

2. Cần quan tâm công tác tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên trên địa bàn.

3. Công tác chuẩn bị cho ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri phải chu đáo, không hình thức, phát huy trách nhiệm, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên khi tiếp xúc với cử tri; ngăn chặn, tránh tiêu cực trong vận động tranh cử.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử theo đúng khẩu hiệu được hướng dẫn.

5. Việc niêm yết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải đảm bảo về thời gian quy định.

6. Tạo điều kiện để người trực tiếp tham gia công tác bầu cử tham gia các buổi tập huấn; thực hiện đúng chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

7. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí tại các điểm bầu cử.

8. Bố trí lối đi riêng, bố trí 03 thùng phiếu tại các tổ bầu cử, gồm thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ và thùng phiếu dự phòng cho những người có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh. Đảm bảo các điều kiện và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, tuyệt đối, tránh sai sót theo tinh thần Công văn số 339/UBND-TH ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh).

9. Bố trí thùng phiếu lưu động cho các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng, chốt biên phòng tiến hành bỏ phiếu.

10. Đảm bảo thống nhất màu phiếu bầu theo quy định./.

Bảo Giang