Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 4 chuyên đề trong năm 2022

Ngày đăng 17/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(TUAG)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 chuyên đề để trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội) trong năm 2022.

Chiều 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Responsive image
 

Về dự kiến giám sát chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đã tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực lựa chọn 6 chuyên đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Cụ thể, chuyên đề 1 "Việc thực hiện pháp luật về công tác lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030"; chuyên đề 2 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí" (trọng tâm về tài chính, tài sản công, mua sắm công, dịch vụ sự nghiệp công…); chuyên đề 3 "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021"; chuyên đề 4 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội) và kinh doanh bất động sản trong giai đoạn 2015-2020"; chuyên đề 5 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2012 đến ngày 1.7.2021"; chuyên đề 6 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển năng lượng".

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 trong số 6 chuyên đề để trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Qua thảo luận và sau khi bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định gồm các chuyên đề 1,2,3 và 5.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được kết quả rất quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội đối với nhân dân và cử tri cả nước. Kế thừa những kết quả đạt được, đề nghị các cơ quan tích cực triển khai chương trình giám sát năm 2022 theo chương trình đã xác định.

Với hoạt động giám sát chung của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban tích cực triển khai các hoạt động giải trình; đề nghị của các cơ quan tiếp tục đổi mới về cách thức triển khai hoạt động giám sát về việc tổ chức Đoàn giám sát, việc điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, tăng cường chất lượng chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2022, Quốc hội sẽ tập trung triển khai các nội dung về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát.

Trên cơ sở kết quả của Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị Tờ trình về Chương trình hoạt động giám sát Quốc hội năm 2022 và các văn bản có liên quan để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình ra Quốc hội tại Kỳ họp tới./.

Nguồn: tuyengiaoangiang.vn