Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

HĐND tỉnh - Hoạt động giám sát

Kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (11/05/2021)

 

Phú Tân: Tích cực chuẩn bị tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện (05/05/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới (04/05/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thị xã Tân Châu (04/05/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành (04/05/2021)

 

Đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tổ chức công tác bầu cử trên địa bàn huyện Châu Phú (04/05/2021)

 

Xem xét công tác chuẩn bị bầu cử sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 tại huyện Thoại Sơn (04/05/2021)

 

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 tại thành phố Long Xuyên (04/05/2021)

 

Tịnh Biên: Quyết tâm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/05/2021)

 

Tri Tôn: Khẩn trương chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/05/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện An Phú sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 (26/04/2021)

 

Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (08/04/2021)

 

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành công tác giám sát trước kỳ họp giữa năm 2021 (02/04/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại huyện Chợ Mới (31/03/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Châu Thành (26/03/2021)