Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HĐND tỉnh - Hoạt động giám sát

Khảo sát tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh (23/03/2020)

 

Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (17/02/2020)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại thành phố Châu Đốc (14/02/2020)

 

Thường trực HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại huyện Tịnh Biên (12/02/2020)

 

Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh An Giang (12/02/2020)

 

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (02/12/2019)

 

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn huyện Phú Tân. (14/11/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang (18/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại xã Vĩnh Lợi (17/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Hòa Bình Thạnh (17/06/2019)

 

Giám sát kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (17/06/2019)

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn (17/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (10/06/2019)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại xã Kiến An (10/06/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại huyện Chợ Mới (10/06/2019)