Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh

29/06/2018 16:15


Số điện thoại: (0296)3 956 838

-----------------------------

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

(@angiang.gov.vn)

1.

Ông Huỳnh Đông Nhựt

Trưởng phòng

0914 251 298

hdnhut

2.

Bà Đoàn Ngô Kim Rạng

Phó T phòng

0389 210 445

dnkrang

3.

Ông Nguyễn Vũ Hùng

Chuyên viên

0913 640 181

nvhung

4.

Bà Trần Thị Bích Phượng

Chuyên viên

0979 419 427

ttbphuong

5.

Bà Nguyễn Lê Ngọc

Chuyên viên

0948 111 411

nlngoc

6.

Ông Nguyễn Trương Anh Huy

Chuyên viên

0939 442 889

ntahuy

7.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

0348 710 017

ntnha05

8.

Ông Huỳnh Bảo Giang

Chuyên viên

0963 863 452

hbgiang

9.

Ông Cao Hoàng Minh

Chuyên viên

037 622 0720

chminh10

@gmail.com

 

 

Văn phòng HĐND tỉnh
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam