Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh - Thông tin tuyên truyền
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

10/04/2019 10:55

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, nhằm xem xét, đánh giá kết luận việc đảng viên trong chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kịp thời tác động đến đảng viên trong việc chấp hành nghiêm chỉnh trong triển khai và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước; làm rõ những ưu điểm để phát huy, khắc phục những hạn chế khuyết điểm.


Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội cấp trên và Nghị quyết đại hội chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Chỉ thị 05; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ Đảng viên.

 

Việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

 

Việc thực hiện kế hoạch cá nhân khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; kết quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019; Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức là Đảng viên thuộc diện chi bộ quản lý…

 

Theo đó, kế hoạch kiểm tra, giám sát được bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2019.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam