Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân

21/11/2019 14:41

Báo cáo thẩm tra là căn cứ quan trọng giúp đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện có những thông tin cần thiết, là cơ sở để thảo luận, xem xét và quyết nghị tại kỳ họp.


Công tác thẩm tra có chất lượng sẽ góp phần quan trọng để HĐND huyện ban hành nghị quyết đúng pháp luật, có hiệu lực và mang tính khả thi; đồng thời giúp HĐND, đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền giám sát một cách có hiệu quả, là khâu quan trọng để đảm bảo nâng cao chất lượng giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND.

 

Responsive image
 

Thời gian qua, công tác thẩm tra của hai Ban HĐND huyện Phú Tân luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chất lượng báo cáo thẩm tra tại kỳ họp ngày càng được nâng lên, các báo cáo thẩm tra đã đánh giá, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị, làm cơ sở để các đại biểu thảo luận, xem xét các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Phú Tân đã tổ chức thành công 06 kỳ họp, ban hành 44 nghị quyết (trong đó hai Ban HĐND huyện đã thẩm tra, ban hành 13 báo cáo).

Trên cơ sở phân công của Thường trực, hai Ban HĐND huyện đã triển khai việc xây dựng kế hoạch thẩm tra, có sự phối hợp giữa hai Ban và giữa từng Ban với các cơ quan chuyên môn và cơ quan soạn thảo. Tiến hành họp các thành viên của Ban để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ thẩm tra chuyên sâu cho từng thành viên Ban theo sở trường, lĩnh vực công tác phù hợp. Thành viên Ban chịu trách nhiệm trư­ớc tập thể Ban về công việc đ­ược giao. Xác định rõ đối t­ượng, phạm vi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề cần thẩm tra, tổ chức khảo sát nếu thấy cần thiết, công việc này đ­ược tiến hành khẩn tr­ương, khai thác từ nhiều nguồn thông tin một cách trung thực, khách quan, toàn diện có đối chiếu và kiểm chứng.

Trong quá trình thẩm tra, hai Ban luôn đề cao tính dân chủ, công khai, thăm dò ý kiến, kiến nghị của nhân dân đóng góp vào nội dung của báo cáo, đề án. Vì vậy, báo cáo thẩm tra luôn xác thực, nêu lên được những vấn đề bức xúc, có tính phản biện cao, giúp HĐND có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân và mang tính khả thi cao; quá trình thẩm tra của hai Ban luôn chú trọng việc đi sâu phân tích những vấn đề trọng tâm để HĐND tập trung thảo luận, cân nhắc, làm rõ những khả năng và điều kiện để triển khai thực hiện nghị quyết…

Kết quả thẩm tra được thể hiện bằng báo cáo thẩm tra của hai Ban sẽ trình tại kỳ họp HĐND. Báo cáo nêu bật được các nội dung được và chưa được của dự thảo; đồng thời, đưa ra các kiến nghị cụ thể của Ban đối với các nội dung đã thẩm tra; trong đó nêu rõ những điểm nào còn có ý kiến khác nhau, điểm nào có thể chấp nhận để thông qua, điểm nào cần tiếp tục thảo luận để bổ sung hoàn chỉnh.

Để nâng cao chất lượng thẩm tra của hai Ban trong thời gian tới. Trước hết, báo cáo thẩm tra phải ngắn gọn, dễ hiểu, có tính thuyết phục. Vì vậy, hai Ban HĐND huyện luôn thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục, các bước thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của HĐND huyện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Chủ động thời gian xây dựng kế hoạch thẩm tra, xác định các vấn đề trọng tâm cần thẩm tra; nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban trong công tác thẩm tra ngay từ khâu chuẩn bị; yêu cầu thành viên Ban nghiên cứu và có ý kiến vào dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo và gửi lại Ban để tổng hợp trước cuộc họp thẩm tra để lãnh đạo Ban có thể hội ý, định hướng cuộc họp thẩm tra.

Báo cáo thẩm tra của Ban phải thể hiện rõ được chính kiến của Ban về các vấn đề như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động, hiệu quả về kinh tế - xã hội; sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tính khả thi, dư luận xã hội… những vấn đề mà Ban nhất trí, không nhất trí hay còn nhiều ý kiến khác nhau; kết luận của việc thẩm tra phải cụ thể, rõ ràng về những vấn đề trọng tâm, có đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết để nghị quyết khi ban hành đạt chất lượng cao./. 

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam