Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Chuẩn bị chu đáo các báo cáo, Tờ trình trình tại kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

07/08/2019 15:39

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, chuẩn bị và có ý kiến về các báo cáo, tờ trình sẽ trình tại kỳ họp cuối năm 2019 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để có kế hoạch chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Cụ thể: Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; theo đó tại kỳ họp cuối năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:


Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020.

 

Các tờ trình về việc: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018; điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2019; phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; Kế hoạch vốn và danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2020; ban hành Danh mục các dự án cần thu hồi và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

 

Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành là đô thị loại IV; công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn là đô thị loại IV; chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế; giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020; tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020 và các công việc khác có liên quan khi cần thiết./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam