Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

05/01/2019 08:44

Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 với các mục tiêu, chỉ tiêu như sau:


Responsive image
 

Xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch văn minh, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Tập trung phát triển kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nhất là lĩnh vực du lịch. Định hướng và thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cơ bản dựa trên những nội dung trọng tâm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và sự đồng thuận của nhân dân. Bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân….

Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 83,85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,14% (tương đương 43 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo: giảm 0,5 – 1% (tương đương 145 hộ - 290 hộ); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên so với tổng lao động tăng 7% (tương đương 5.000 lao động); lao động được đào tạo so với tổng lao động tăng 3% (tương đương 1.200 lao động); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn lại 10,65%.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 như sau:

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút các doanh nghiệp. Triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực sự hiệu quả, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ.

Tập trung đầu tư, phát triển các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia Núi Sam từ nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh và kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp nhằm khai thác hợp lý thế mạnh về du lịch văn hóa - tâm linh, kết hợp đầu tư khai thác phát triển các loại hình du lịch vui chơi giải trí, khám phá và nghỉ dưỡng để trở thành điểm đến du lịch có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao và khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch. Tăng cường quản lý về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo vệ sinh khu vực mua bán và môi trường xung quanh; thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đo lường chất lượng, an ninh trật tự… nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, lịch sự.

Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chú trọng sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó chú ý lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao nhân rộng cho nhân dân thực hiện. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó quan tâm các tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, trình độ dân trí, kết cấu hạ tầng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa – xã hội… phải cao hơn so với các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đã được công nhận.

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, thể thao; giáo dục, đào tạo; tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Chủ động triển khai kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019, quan tâm đến diện chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố…

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam