Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Thoại Sơn

10/01/2019 13:43

Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn vừa thông qua Nghị quyết về việc Quy hoạch xây dựng vùng Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035, cụ thể:


- Phạm vi quy mô, thời hạn lập quy hoạch:

 

+ Quy mô diện tích: Khoảng 47.082,03 ha.

 

+ Thời hạn lập quy hoạch: Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2025; Quy hoạch dài hạn đến năm 2035.

 

- Quan điểm lập quy hoạch:

 

+ Đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển giao thông, cơ sở sản xuất kinh tế để khai thác tiềm năng và thế mạnh về thương mại, nông nghiệp, tập trung phát triển đột phá về du lịch.

 

+ Phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn với kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tầm nhìn dài hạn hướng tới tiêu chí chất lượng cao.

 

- Mục tiêu quy hoạch:

 

+ Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.

 

+ Định hướng xây dựng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ sở kinh tế, hạ tầng xã hội, kỹ thuật và bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, thích ứng biến đổi khí hậu.

 

- Tầm nhìn phát triển: Vùng phát triển kinh tế xanh bền vững, toàn diện, toàn khu vực có hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật chất lượng cao.

 

- Tính chất, chức năng:

 

+ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vùng sản xuất nông nghiệp bền vững, gắn với công nghiệp chế biến đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

+ Trung tâm du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái nghỉ dưỡng…quốc gia, trung tâm thương mại dịch vụ tỉnh An Giang.

 

+ Khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường chất lượng cao.

 

- Dự báo phát triển:

 

+ Thu nhập bình quân đầu người: Giai đoạn đến 2025 đạt 110 triệu đồng/người/năm; Giai đoạn đến 2035 đạt 180 triệu đồng/người/năm.

 

+ Dự báo quy mô dân số: Năm 2017 khoảng 182.043 người (dân số đô thị khoảng 45.507 người); năm 2025 khoảng 189.000 – 191.000 người (dân số đô thị khoảng 105.000 – 115.000 người); năm 2035 khoảng 200.000 – 205.000 người (dân số đô thị khoảng 119.000 – 121.000 người).

 

+ Nhu cầu sử dụng đất: Đất dân dụng khoảng 1.000 ha; đất khu, cụm công nghiệp khoảng 185,5 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ khoảng 320,5ha; đất sản xuất nông, lâm, ngư.

 

- Định hướng phát triển không gian:

 

+ Phát triển theo mô hình Đa trung tâm gắn với các trục hành lang kinh tế, đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo tiêu chí đôi thị loại III có môi trường bền vững.

 

+ Phân vùng phát triển không gian. Hình thành 04 khu vực:

 

. Vùng I – Vùng trung tâm: Gồm khu vực phát triển đô thị có hạt nhân là thị trấn Núi Sập với 03 xã Thoại Giang, Bình Thành, Định Thành.

 

. Vùng II – Vùng Tây Nam:  Gồm khu vực phát triển đô thị có hạt nhân là thị trấn Óc Eo với 02 xã Vọng Thê, Vọng Đông.

 

. Vùng III – Vùng Đông Bắc: Gồm khu vực phát triển đô thị có hạt nhân là thị trấn Phú Hòa với 04 xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Phú Thuận.

 

. Vùng IV – Vùng Tây Bắc: Gồm 05 xã Tây Phú, An Bình, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Phú, Định Mỹ.

 

- Đánh giá tác động môi trường chiến lược:

 

+ Phát triển vùng huyện Thọai Sơn gắn với bảo vệ môi trường các vùng sinh thái lúa, nước, hệ sinh thái rừng, các không gian xanh và các khu di tích văn hóa lịch sử.

+ Ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nâng cao khả năng chống chịu với tác động do xâm nhập mặn và ngập lụt.

 

- Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư: Các chương trình, dự án phát triển huyện Thoại Sơn được đề xuất phù hợp với các tiêu chí, đặc điểm của đô thị, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực:

 

+ Các dự án hạ tầng xã hội, phúc lợi xã hội phục vụ lợi ích của người dân.

 

+ Các dự án hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại III, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

+ Hoàn thiện khung cấu trúc giao thông.

 

+ Các dự án phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, khu đô thị...

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam