Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
An Phú: HĐND huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

07/08/2019 15:41

Hội đồng nhân dân huyện An Phú vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, với những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:


- Tiếp tục phát triển sản xuất liên kết, chuyển đổi cơ cấu, nâng cao giá trị, phù hợp thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa; tăng cường phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm những hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp; các hoạt động khai thác làm tận diệt nguồn lợi thủy sản; tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

 

- Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ nhà đầu tư phát triển sản xuất. Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển, thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ. Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc khai thác cát và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho người dân; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

 

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, nhất là sắp xếp, điều động đội ngũ giáo viên các bậc học trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư giáo dục theo đúng quy định. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, kỹ năng sống cho học sinh, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỹ cương. Đặc biệt giáo dục và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong các trường học trên địa bàn huyện.

 

- Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên người. Triển khai có hiệu quả về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác dân số, phát triển sự nghiệp y tế.

 

- Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục thực hiện đảm bảo công tác bình đẳng giới.

- Phát triển văn hóa, tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp; tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước cải thiện nâng cao giá trị đạo đức xã hội…Quản lý tốt hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, văn minh.

 

- Giữ tốt mối quan hệ hữu nghị giữa các huyện biên giới; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục triển khai các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động tín dụng đen.

 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, đặc biệt những văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân…/.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam