Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Huyện Phú Tân: Kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

07/08/2019 15:40

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Qua đó huyện Phú Tân đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.


Huyện đã tổ chức triển khai Hiến pháp năm 2013 cho Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn được 03 cuộc với 562 lượt người tham dự. Các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền Hiến pháp, các Bộ Luật, Luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, tọa đàm hoặc lồng ghép trong các cuộc họp, Ngày pháp luật được 639 cuộc, với 20.148 lượt người tham dự. Đài truyền thanh huyện tuyên truyền trên đài được 135 tin, 55 bài, 50 lượt chuyên mục. Đài truyền thanh xã, thị trấn tuyên truyền được 1.221 lượt, mỗi tin bài từ 10 đến 15 phút. Hưởng ứng Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, trên địa bàn huyện đã triển khai đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, qua đó có hơn 439 bài tham gia dự thi. Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị” năm 2018. Kết quả có 76 bài tham dự hội thi.

 

Hiến pháp năm 2013 và Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 ra đời là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung hay thay thế các Luật, văn bản quy phạm pháp luật ngày càng chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả, được áp dụng thiết thực trong thực tiễn, từ đó đưa hiệu lực Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống xã hội ngày càng sâu rộng hơn, việc chấp hành của tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng lên.

 

Nhìn chung, việc triển khai, thi hành Hiến pháp năm 2013 được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và đa dạng, đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhân dân được thông suốt những nội dung cơ bản của Hiến pháp, từ đó nhận thức sâu sắc về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống. Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đồi mới toàn diện góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam