Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Những nét nổi bật về hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019

09/12/2019 10:32

Năm 2019, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND tỉnh duy trì và tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh.


Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 04 Đoàn khảo sát, giám sát (02 Đoàn khảo sát, giám sát chuyên đề và 02 Đoàn khảo sát, giám sát trước kỳ họp) xoay quanh các nội dung: kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả giải quyết cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp; kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội: chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, việc thực hiện các chính sách tín dụng tại ngân hàng Chính sách xã hội...

Sau khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và giải quyết các kiến nghị của địa phương, đơn vị theo thẩm quyền. Đồng thời có văn bản chuyển các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương được giám sát đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 07 Đoàn khảo sát, giám sát về các nội dung liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ; công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2020; công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Qua kết quả khảo sát, giám sát, các Ban HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế và có kiến nghị với UBND tỉnh có giải pháp khắc phục.

- Từ đầu năm đến nay, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã họp thông qua 48 báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 44 Nghị quyết. Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao, cung cấp nhiều thông tin và là căn cứ quan trọng để các đại biểu xem xét, quyết định. Việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND tỉnh thực hiện chủ động, linh hoạt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đúng trình tự và thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện về sự phù hợp của các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, cho ý kiến..

 

Responsive image
 

- Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri tại 134 điểm trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố với 10.272 lượt cử tri tham dự và có 626 lượt cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, thành phố Long Xuyên và Châu Đốc đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân kết hợp với tiếp xúc cử tri. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định.

- Công tác tiếp công dân được Thường trực và Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện tốt và thường xuyên. Phân công chuyên viên phụ trách tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cong dân. Trong năm đã tiếp 59 lượt công dân; nhận 103 đơn trong đó có 74 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị, 08 đơn phản ánh. Nội dung liên quan đến các vấn đề: tranh chấp đất đai; bồi hoàn giải tỏa, thu hồi đất; việc chậm thi hành án dân sự; tin báo, tố giác về tội phạm; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của UBND các cấp...

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam