Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

* Công văn v/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017(26/02/2018)

1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(03/01/2018)

2. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018.(03/01/2018)

3. Nghi quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.(03/01/2018)

4. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016.(03/01/2018)

5. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2017 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.(03/01/2018)

6. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bồ ngân sách địa phương tỉnh năm 2018.(03/01/2018)

7. Nghị quyết về định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.(03/01/2018)

8. Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc.(03/01/2018)

9. Nghị quyết về việc thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.(03/01/2018)

10. Nghị quyết về việc thông qua đề án "Đề nghị công nhận đô thị Tịnh Biên mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV".(03/01/2018)

11. Nghị quyết về chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long - Tiểu dự án ...(03/01/2018)

12. Nghị quyết về việc thông qua điều chinh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.(30/12/2017)

13. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm c sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.(30/12/2017)

14. Nghị quyết về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2018.(30/12/2017)

15a. Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xồ số kiến thiết).(30/12/2017)

15b. (Phụ lục) Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xồ số kiến thiết).(30/12/2017)

16. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thề thao thành tích cao của tỉnh An Giang(30/12/2017)

17. Nghị quyết về việc sửa đổi, bồ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2014/NQ- HĐND ngày 8 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh An Giang.(30/12/2017)

18. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang.(30/12/2017)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam