Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Skip portlet Portlet Menu
 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

10/12/2018

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tiến hành các thủ tục để lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, kết quả như sau:
Xem tiếp...
 Nhiều góp ý tích cực của Đại biểu Hội đồng nhân dân cho giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

07/12/2018

Chiều ngày 6/12/2018, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và các tờ trình có liên quan.
Xem tiếp...
 An Giang: Tình hình thực thi pháp luật trong năm 2018 trên địa bàn

07/12/2018

Chiều ngày 6/12/2018, Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại diễn đàn kỳ họp thứ 9, đã thống nhất nhận định:
Xem tiếp...
 Lĩnh vực văn hóa – xã hội trong năm 2018 đạt nhiều kết quả khả quan

07/12/2018

Chiều ngày 06/12/2018, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...
 An Giang: Thực hiện hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

07/12/2018

Chiều 06/12/2018, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...
 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được các sở, ngành và UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

07/12/2018

Vào ngày 06/12/2018, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, do Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Minh Giang trình bày tại diễn đàn kỳ họp cho thấy: Cử tri phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2018, đồng thời tiếp tục kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.
Xem tiếp...
 Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

06/12/2018

Sáng nay 06/12/2018, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xem tiếp...
 Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh

06/12/2018

Ngày 6/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo chương trình của ngày làm việc đầu tiên có các nội dung, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
 An Giang: Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019

06/12/2018

Sáng ngày 6/12/2018, Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...
 Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

06/12/2018

Sáng ngày 06/12/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xem tiếp...
 Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) kiện toàn nhân sự chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân tỉnh

22/09/2018

Chiều ngày 20/9/2018, Hội đồng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.
Xem tiếp...
 Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập Kỳ họp thứ 8 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/09/2018

Căn cứ Điều 78 và 80, Mục 1, Chương VI Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Xem tiếp...
 An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

23/07/2018

Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao. Ngày 19/7/2018, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra.
Xem tiếp...
 Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19/07/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều ngày 17/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả qua bỏ phiếu kín, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các Nghị quyết:
Xem tiếp...
 Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018

19/07/2018

Chiều 17/7/2018, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, trình bày tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam