Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lãnh Đạo Văn Phòng
Skip portlet Portlet Menu

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AN GIANG

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Phụ trách chung)

 

 

       

Đại biểuLê Thanh Dũng.

Ngày sinh: 03/11/1978. 

Quê quán: Xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Chức vụ:  Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Địa chỉ Email: ltdung06@angiang.gov.vn

Nơi ở hiện nay: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

     

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Phụ trách Phòng Tổng hợp)

 

       

Họ và tên: Phạm Trung Quân.

Ngày sinh: 04/3/1959.

Quê quán: Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Địa chỉ Email: ptquan@angiang.gov.vn

Nơi ở hiện nay: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

      

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị)

 

       

Họ và tên: Thái Thúy Châu. 

Ngày sinh: 06/8/1969.       

Quê quán: Xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Điện thoại cơ quan: 0763.952611.

Địa chỉ Email: ttchau01@angiang.gov.vn

Nơi ở hiện nay: Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

      
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam