Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về tình hình sạt lở tuyến QL91 và tình trạng kẹt xe trên đoạn đường QL91 địa phận huyện Châu Phú (09/08/2022)

 

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về việc giao ngành Công an có nhiệm vụ vừa đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (09/08/2022)

 

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (08/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực Tư pháp (04/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực xây dựng (04/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo (04/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực Y tế (04/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (04/08/2022)

 

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (04/08/2022)

 

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (01/08/2022)

 

Xem xét, tiếp tục phân bổ kinh phí cho tỉnh để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ. (25/07/2022)

 

Cần nghiên cứu trình sửa đổi Luật thuế TNDN, bổ sung chính sách ưu đãi thuế đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ... (25/07/2022)

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh (14/07/2022)

 

Cục Thuế tỉnh trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh (14/07/2022)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh (14/07/2022)