Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri (tiếp theo) (02/05/2024)

 

Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV (19/04/2024)

 

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về xem xét tính phù hợp của việc bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe hai bánh (16/04/2024)

 

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về việc xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thân nhân là vợ của cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (02/04/2024)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về việc thông tin chi tiết lộ trình thay sách giáo khoa các cấp học hàng năm (02/04/2024)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về việc kiến nghị miễn học phí từ bậc mần non đến cấp trung học phổ thông (02/04/2024)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về xem xét ban hành quy định miễn học phí đối với sinh viên đại học là con của hộ nghèo (02/04/2024)

 

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri về việc đề nghị thực hiện liên thông việc khám bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước (02/04/2024)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị Về cho phép ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện được hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho việc chi trả chế độ cho hòa giải viên, tổ hòa giải đối với các địa phương ... (02/04/2024)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị Về tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện các Đề án mới trong công tác PBGDPL (02/04/2024)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị Về ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể về công tác hòa giải ở cơ sở (02/04/2024)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị Về sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (02/04/2024)

 

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị Về sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở (02/04/2024)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri về đề nghị trình Chính phủ ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển vùng biên giới cho cả nước nói chung, huyện An Phú nói riêng (29/03/2024)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri về việc bổ sung cửa khẩu Khánh Bình vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc (29/03/2024)