Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gặp Bác ở hồ chứa nước Suối Hai (05/01/2019)

 

Đi thăm miếu Khổng Tử (05/01/2019)

 

Để Bác quạt (05/01/2019)

 

Để Bác giới thiệu cho (02/01/2019)

 

Cây đa kiên trì (02/01/2019)

 

Câu chuyện về chiếc tàu phá thủy lôi mang biệt hiệu T5 và tấm lòng của Bác (02/01/2019)

 

Câu chuyện về “cây bụt mọc” (02/01/2019)

 

Bác với miền Nam (02/01/2019)

 

Bác về thăm nhà máy bóng đèn phích nước rạng đông (02/01/2019)

 

Bác không đến thăm những gia đình như gia đình cháu thì còn thăm ai (02/01/2019)

 

Bác Hồ với thiếu nhi thủ đô (02/01/2019)

 

Bác Hồ trên đồi Yên Lập (02/01/2019)

 

Việc này chú Văn phụ trách (30/12/2018)

 

Việc nào cũng có tầm quan trọng của nó (30/12/2018)

 

Từ những việc nhỏ nhất (30/12/2018)