Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Câu hát ví dặm (15/01/2019)

 

Bỏ thuốc lá (15/01/2019)

 

Bài học về sự tiết kiệm (15/01/2019)

 

Bác rất yêu quý các cháu miền Nam (15/01/2019)

 

Bác mong có nhiều “cốc” hơn nữa (15/01/2019)

 

Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc (15/01/2019)

 

Bác đến (15/01/2019)

 

Trường học của Bác (07/01/2019)

 

Thăm nhà máy dệt mới khánh thành (07/01/2019)

 

Quà Bác tặng miền Nam (07/01/2019)

 

Những lần gặp Bác (07/01/2019)

 

Những kỷ niệm sâu đậm nhất (07/01/2019)

 

Người lãnh đạo cần nắm vấn đề như thế nào? (07/01/2019)

 

Người đội viên danh dự của đội thiếu niên tiền phong Lênin Liên Xô (07/01/2019)

 

Ngày tết, “nội vụ” cũng phải gọn gàng (05/01/2019)