Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (17/04/2019)

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân (17/04/2019)

 

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá (17/04/2019)

 

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (10/04/2019)

 

Trên giường bệnh (21/01/2019)

 

Thấu hiểu phong tục của một dân tộc (21/01/2019)

 

Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/01/2019)

 

Những vị khách tí hon (15/01/2019)

 

Nhà Bác không có thỏ đâu ! (15/01/2019)

 

Một chuyến thăm, ba bài học (15/01/2019)

 

Món quà của Mađơlen Riphô (15/01/2019)

 

Miền Nam ở trong trái tim tôi (15/01/2019)

 

Mênh mông quá (15/01/2019)

 

Hai lần gặp Bác (15/01/2019)

 

Chiếc rễ đa tròn (15/01/2019)