Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ với bộ đội ở Đền Hùng (08/12/2020)

 

Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc (08/12/2020)

 

Bác Hồ với thiếu nhi thủ đô (08/12/2020)

 

Bác không đến thăm những gia đình như gia đình cháu thì còn thăm ai (08/12/2020)

 

Bác mong có nhiều “cốc” hơn nữa (08/12/2020)

 

Bác phải làm việc nhiều thì miền Nam mau thống nhất (08/12/2020)

 

Bác rất yêu quý các cháu miền Nam (08/12/2020)

 

Bác về thăm nhà máy bóng đèn phích nước rạng đông (08/12/2020)

 

Bác với miền Nam (08/12/2020)

 

Bài học về sự tiết kiệm (08/12/2020)

 

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào? (08/12/2020)

 

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (08/12/2020)

 

Từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà giáo đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở nước ta hiện nay (20/11/2020)

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay (13/10/2020)

 

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay (08/10/2020)