Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày tết, “nội vụ” cũng phải gọn gàng (10/12/2020)

 

Người Công giáo ghi ơn Bác Hồ (10/12/2020)

 

Người đội viên danh dự của đội thiếu niên tiền phong Lênin Liên Xô (10/12/2020)

 

Người lãnh đạo cần nắm vấn đề như thế nào? (10/12/2020)

 

Nhà Bác không có thỏ đâu ! (10/12/2020)

 

Những kỷ niệm sâu đậm nhất (10/12/2020)

 

Những lần gặp Bác (10/12/2020)

 

Những vị khách tí hon (10/12/2020)

 

Quà Bác tặng miền Nam (10/12/2020)

 

So sánh (10/12/2020)

 

Bác đến (08/12/2020)

 

Bác Hồ trên đồi Yên Lập (08/12/2020)

 

Bác Hồ với bộ đội ở Đền Hùng (08/12/2020)

 

Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc (08/12/2020)

 

Bác Hồ với thiếu nhi thủ đô (08/12/2020)