Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

.:: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thăm nhà máy dệt mới khánh thành (11/12/2020)

 

Thấu hiểu phong tục của một dân tộc (11/12/2020)

 

Trên giường bệnh (11/12/2020)

 

Trường học của Bác (11/12/2020)

 

Đánh nó xong rồi ta phải làm gì? (10/12/2020)

 

Để Bác giới thiệu cho (10/12/2020)

 

Để Bác quạt (10/12/2020)

 

Đi thăm miếu Khổng Tử (10/12/2020)

 

Gặp Bác ở hồ chứa nước Suối Hai (10/12/2020)

 

Hai lần gặp Bác (10/12/2020)

 

Mênh mông quá (10/12/2020)

 

Miền Nam ở trong trái tim tôi (10/12/2020)

 

Món quà của Mađơlen Riphô (10/12/2020)

 

Một chuyến thăm, ba bài học (10/12/2020)

 

Một ngày thu không thể quên (10/12/2020)