Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến của cử tri Về có chính sách giảm hoặc miễn học phí đối với cấp THCS

Ngày đăng 24/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ý kiến của cử tri: Kiến nghị có chính sách giảm hoặc miễn học phí đối với cấp THCS, đối với bậc đại học cần có lộ trình tăng học phí của sinh viên 5 năm 1 lần để gia đình chủ động hơn về kinh tế. Việc tạm ngưng thu học phí đối với bậc mầm non làm phát sinh nhiều khó khăn như không có kinh phí trả lương cho các giáo viên, nhân viên, nơi nhận bán trú không có kinh phí nấu ăn. Đề nghị các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ cho các trường mầm non.

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 381/BC-UBND kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 như sau:

Ngày 11/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 3859/SGDĐT-KHTC về việc hướng triển khai thu học phí năm học 2022-2023. Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí:  Thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, điểm a, khoản 2 và khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 20 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện mức thu học phí không quá 3 tháng đầu năm học 2022 - 2023 đảm bảo theo các quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND (từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022).

Đối với lộ trình tăng học phí của sinh viên bậc đại học: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, đánh giá tác động của việc tăng học phí tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, đề xuất chính sách học phí phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát. Đối với khó khăn của các trường mầm non, hiện nay, các đơn vị đã tiến hành thu học phí (bằng với mức học phí năm học trước)./.

Kim Yến