Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến của cử tri Về tăng cường công tác kiểm tra, giáo dục, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

Ngày đăng 24/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ý kiến của cử tri: Tình trạng bạo lực học đường, học sinh sử dụng xe phân khối lớn với tốc độ cao làm ảnh hưởng môi trường giáo dục, gây nguy hiểm cho bản thân các em và những người tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giáo dục, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường ngăn chặn tình trạng này.

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 381/BC-UBND kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 như sau:

Về nội dung bạo lực học đường, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra tại đơn vị; trao đổi thông tin, kịp thời về các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại, bạo hành trẻ em, vi phạm đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức liên quan trong trường học theo Văn bản số 3139/SGDĐT-CTTT ngày 26/9/2022.

Về nội dung học sinh sử dụng xe phân khối lớn, ngày 06/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 3317/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh An Giang. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ nhắc nhở, giáo dục đến xử lý kỷ luật theo qui định./.

Kim Yến