Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ngày đăng 04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Căn cứ Văn bản số 36/ĐĐBQH-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV như sau:

1. Dự thảo tăng mức học phí từ 30.000đ lên 200.000đ đối với hoc sinh cấp Trung học phổ thông đề nghị vẫn giữ mức học phí đối với học sinh cấp THPT vì hiện nay khu vực nông thôn người dân còn rất khó khăn.

 Mức học phí năm học 2020-2021 và các năm học trước được xây dựng dựa trên Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, do điều kiện kinh tế tại tỉnh còn nhiều khó khăn nên ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh giữ mức thu học phí cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

TT

Vùng (địa bàn)

Nhà trẻ

Mẫu giáo bán trú

Mẫu giáo 3, 4 tuổi

Mẫu giáo

5 tuổi

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

1

Các phường thuộc thành phố, thị xã trong tỉnh (thành thị)

120.000

180.000

120.000

60.000

60.000

75.000

 

2

Các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc huyện trong tỉnh (thành thị)

75.000

135.000

65.000

60.000

60.000

60.000

3

Vùng đồng bằng khác (nông thôn)

40.000

75.000

45.000

0

30.000

30.000

4

Vùng kinh tế xã hội khó khăn (miền núi)

15.000

40.000

20.000

0

20.000

20.000

Từ năm học 2022-2023, mức học phí được xây dựng căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, xét thấy điều kiện kinh tế của tỉnh vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, nhất là việc ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19, do vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua mức học phí ở mức sàn (thấp nhất) theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, cụ thể:

 Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

TT

Vùng (địa bàn)

Mầm non

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

1

Các phường thuộc thị xã, thành phố

300.000

300.000

300.000

2

Các xã, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố

100.000

100.000

200.000

3

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

50.000

50.000

100.000

Mặc dù mức thu học phí cao hơn khá nhiều so với các năm học trước nhưng việc thực hiện nhằm đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

2. Đề nghị bổ sung thêm biên chế cho giáo viên giám thị và giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục, để công tác quản lý học sinh của nhà trường được chặt chẽ hơn, đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và giải quyết tốt mâu thuẫn trong học sinh.

Theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, danh mục khung vị trí việc làm không có vị trí giáo viên giám thị và giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi phường xã đều phải bố trí ít nhất một giáo viên ở mỗi cấp học kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục và không được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm. Ngoài ra, Điều 11 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn quy định: “Cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng gồm cán bộ quản lý cấp xã kiêm giám đốc trung tâm, một cán bộ của Hội Khuyến học và một cán bộ lãnh đạo của trường tiểu học hoặc trung học cơ sở trên địa bàn kiêm Phó Giám đốc”, như vậy hiện vẫn còn 156 cán bộ của Trung tâm Học tập cộng đồng thuộc biên chế ngành giáo dục thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

Nguồn: Văn bản số 500 /BC-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh