Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Hoạt động Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

Ngày đăng 09/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 08/8/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7/2022. Kết quả, Chi bộ đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan:

Triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luận chuyển cán bộ; sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm lòng của Bác với Thương binh liệt sĩ; Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành cong kỳ họp giữa năm 2022; tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành; tham dự kỳ họp HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân...

Responsive image

Đ/c Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến kết luận tại cuộc họp

 

Kết luận tại cuộc họp Chi bộ, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 8/2022 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan...

Phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các dự án luật (thông qua, cho ý kiến) tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tham dự và phục vụ đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8; phục vụ Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022.

Sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm lòng Bác Hồ với chiến sỹ./.

NGUYỄN NGUYỄN