Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Ban hành Nghị quyết Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 06/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 918-QĐ/ĐUK ngày 16/8/2021 của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp hợp nhất Chi bộ Văn phòng Quốc hội và Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 30/5/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Responsive image
 

Theo đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tập trung nghiên cứu đề xuất, lãnh đạo việc đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng khảo sát, giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND theo luật định. Chủ động đề xuất kế hoạch tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề ở ngành và địa phương.

Nghiên cứu, tham mưu cải tiến công tác tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND đúng theo luật định; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo (bộ phận tiếp dân), duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và theo định kỳ. Thường xuyên theo dõi đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có liên quan giải quyết những ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật định, tham gia đầy đủ và có trách nhiệm với UBND tỉnh trong việc đối thoại, trực tiếp giải quyết khiếu nại của công dân nhất là những vụ việc bức xúc kéo dài.

Nâng cao chất lượng dự thảo các nghị quyết, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND. Tham mưu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp.

Thực hiện đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Đảng đoàn HĐND, Thường trực, các Ban và Văn phòng, phối hợp điều hành có hiệu quả công tác của các Phòng chức năng, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động cho Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Tổ chức kỳ họp không giấy từ kỳ họp HĐND tỉnh thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026; xử lý công việc qua phần mềm iOffice và môi trường mạng.

Ít nhất 50% văn bản (không chứa nội dung mật) của Thường trực, các Ban và văn phòng được cập nhật, chia sẻ trên Cổng thông tin điện tư của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Văn phòng phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Công tác xây dựng Đảng

Xây dựng Chi bộ hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; củng cố nâng chất hoạt động các đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn cơ quan, giữ vững danh hiệu đoàn thể vững mạnh, cơ quan văn hóa.

100% đảng viên được học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% trở lên.

Số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ: 02.

Hằng năm, có 50% đảng viên trở lên được kiểm tra chấp hành; 100% đảng viên được giám sát thường xuyên.

100% cán bộ, đảng viên đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và các yêu cầu cập nhật về nghiệp vụ; 100% đối tượng 1, 2, 3, 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và 100% cán bộ, công chức cơ quan không vi phạm đạo đức công vụ và an toàn giao thông.

Tổ chức thực hiện

Chi ủy phụ trách công tác tuyên giáo tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của chi bộ đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Phát huy trí tuệ tập thể Chi bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Chi ủy phụ trách công tác tuyên giáo báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng hàng tháng, quý, năm của Chi bộ và thông tin cho đảng viên, Đảng ủy cấp trên theo dõi.

Chi ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên và quần chúng, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy truyền thống của Đảng, truyền thống đoàn kết của Chi bộ, ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

NGUYỄN NGUYỄN