Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 6/2022

Ngày đăng 04/07/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Chiều ngày 29/6/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2022. Kết quả, Chi bộ đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan: Triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Như ánh sáng mặt trời; tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành.
Responsive image

Đ/c Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến kết luận tại cuộc họp

 

Đảng viên là đại biểu Quốc hội tiếp tục tham dự kỳ họp lần thứ ba, Quốc hội khóa XV; Đảng viên là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách tham dự họp họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2022 tại các huyện, thị xã, thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022.

Các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các nội dung tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp Chi bộ, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 7/2022 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan...

Tổ chức Kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân tại các tỉnh bạn. Tham dự kỳ họp HĐND ở các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình và trao đổi góp ý để nâng chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân... sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm lòng của Bác với thương binh liệt sỹ./.

NGUYỄN NGUYỄN