Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 4 năm 2023

Ngày đăng 26/04/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong tháng 4/2023. Kết quả, Chi bộ đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan; tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 - 4 và Quốc tế lao động 01 - 5. Triển khai các công văn của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Bài học giản dị và tiết kiệm...
Responsive image
 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 5/2023 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan.

Phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tham dự kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; Phục vụ kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh; phục vụ các Ban HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023; đồng thời phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023...

NGUYỄN NGUYỄN