Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 5 năm 2023

Ngày đăng 22/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 18/5/2023, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp lệ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong tháng 5/2023. Kết quả, Chi bộ đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan: Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt mẫu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thời gian quý báu lắm; triển khai Công văn số 769-CV/TU ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW; Đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng...
Responsive image
 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ đề nghị trong tháng 6/2023 các đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Phục vụ họp Đảng đoàn, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2023; các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết và chuẩn bị các điều kiện, các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2023. 

Sinh hoạt mẩu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước nóng nước nguội.

Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các đảng viên chi bộ cơ quan...

NGUYỄN NGUYỄN