Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

An Giang: 9.320 đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày đăng 21/07/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Trien-khai-NQTW5-2.JPG

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Trien-khai-NQTW5-3.JPG

Trien-khai-NQTW5-4.JPG

Tại điểm cầu Hội trường tỉnh An Giang, đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Tỉnh An Giang trực tuyến đến 15 điểm cầu cấp huyện và 171 điểm cầu cấp xã, với 9.320 đại biểu tham dự.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (21, 22/7/2022), các đại biểu quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trien-khai-NQTW5-5.jpg

Để việc triển khai, quán triệt diễn ra nghiêm túc, chất lượng, mang lại hiệu quả cao, ngày 20/7/2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng đã ký ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung kế hoạch, yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong toàn tỉnh phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; công tác tuyên truyền nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động./.

Nguồn: Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang