Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Cuộc đời và sự nghiệp V.I.Lênin

Ngày đăng 15/04/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của V.I.Lênin là vô cùng vĩ đại, những đóng góp của Người cho giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới là đặc biệt to lớn, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. V.I.Lênin sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk.

Cuoc-doi-Lenin.jpg

Từ nhỏ Ông đã bộc lộ là người có trí tuệ uyên bác, có nghị lực tự học rất cao và là người sớm đón nhận học thuyết chủ nghĩa xã hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa Mác và phương pháp cách mạng nhân dân. Ông tốt nghiệp bậc Trung học đạt loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào trường Đại học Tổng hợp Kazan, học khoa Luật. Tại đây, vì tham gia nhóm tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, Ông bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan.

V.I.Lênin có nghị lực rất cao trong việc tự học, chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I.Lênin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Mùa thu 1895, V.I.Lênin thành lập ở Pêtecbua Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Pêtecbua. Cuối năm 1895, do bị tố giác, V.I.Lênin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng 02/1897, V.I.Lênin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe. Trong thời gian lưu đày, V.I.Lênin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899). 

Năm 1900, thời hạn lưu đày kết thúc, V.I.Lênin lại tập hợp những người Mácxít cách mạng thành lập đảng. Chính quyền Nga hoàng cấm V.I.Lênin sống ở Thủ đô và các thành phố lớn, V.I.Lênin phải ra nước ngoài. Năm 1903, tại Luânđôn tiến hành Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. V.I.Lênin đề xuất phải xây dựng một đảng Mácxít kiểu mới có kỷ luật nghiêm mình, có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Nhóm số đông ủng hộ V.I.Lênin gọi là những người Bônxêvich, nhóm số ít chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi là những người Menxêvich. Những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới đã được V.I.Lênin trình bày trong cuốn Làm gì (1902) và cuốn Một bước tiến hai bước lùi (1904).

Tháng 04/1905, tại Luânđôn tiến hành Đại hội lần thứ III Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, V.I.Lênin được bầu là Chủ tịch Đại hội. Tháng 11/1905, Ộng bí mật trở về Peteburg để lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng 12/1907, Ông sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố đảng hoạt động bí mật. Trong cuốn Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1908), Ông phê phán sự xét lại về mặt triết học chủ nghĩa Mác và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác.

Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I, V.I.Lênin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng. Trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (1916) và những tác phẩm khác, Ông đã phát triển chính trị kinh tế học Mácxít và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Mácxít (Bút ký triết học).

Sau cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Nga (Tháng 7/1917), V.I.Lênin buộc phải về vùng Pazzliv để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật, Ông thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga. Đầu tháng 8/1917, Đại hội lần thứ VI Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga họp bán công khai ở Pêtrôgrat, Ông tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền. Trong thời gian này, Ông viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang. Đầu tháng 10/1917, Ông từ Phần Lan bí mật trở về Pêtrôgrat. Ngày 23/10/1917, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của Ông đề ra được Hội nghị Uỷ ban trung ương Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thông qua. 

Tối ngày 06/11/1917, V.I.Lênin đến Cung điện Smolnưi  trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng ngày 07/11/1917, toàn thành phố Pêtecbua nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm ngày 07/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng, chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. Tại Đại hội các Xô Viết toàn Nga lần thứ II, V.I.Lênin được bầu là Chủ tịch Hội đồng các Uỷ viên nhân dân.

Ngày 11/3/1918, V.I.Lênin cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ Xô Viết trở về Mátxcơva. Ông đã có công lao to lớn trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước Nga Xô Viết chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước; trong việc lãnh đạo quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nước Nga.

Ngày 30/8/1918, V.I.Lênin bị ám sát và bị thương nặng, nhưng sau đó ít lâu sức khoẻ hồi phục. Năm 1919, Ông sáng lập Quốc tế Cộng sản. Tháng 03/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, Ông được bầu là chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân năm 1920, Ông viết cuốn Bệnh ấu trĩ tả khuynh của chủ nghĩa cộng sản trình bày những vấn đề chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản.

Năm 1922, V.I.Lênin bị ốm nặng. Tháng 12/1922 đến tháng 03/1922, V.I.Lênin đọc ghi âm lại một số bài báo quan trọng như: Những trang nhật kýBàn về hợp tác hóaBàn về cách mạng của chúng taThà ít mà tốtThư gửi Đại hội.

Ngày 21/04/1924, V.I.Lênin qua đời ở làng Gorki, gần thủ đô Mátxcơva. Sự ra đi của V.I.Lênin để lại niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân Xô viết và giai cấp vô sản trên thế giới. 54 tuổi đời, gần 30 hoạt động vì sự nghiệp cao cả,  V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sỹ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận khoa học cách mạng nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất". Những tư tưởng, lý luận quý báu của Người đã, đang được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam./.

Nguồn: www.angiang.dcs.vn