Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo

Ngày đăng 28/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân vừa Quyết định khảo sát, giám sát trước kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021. Theo đó, dự kiến trung tuần tháng 10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do ông Phạm Thành Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát, giám sát đối với UBND các xã, thị trấn; Ban Quản lý Dự án ĐTXD khu vực huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Nội dung khảo sát, giám sát tập trung xem xét, đánh giá công tác phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn, việc triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 trên địa bàn; kết quả công tác triển khai việc giải ngân vốn đầu tư công các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Phú Tân và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Phú Tân (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý); kết quả thực hiện việc củng cố, nâng chất hoạt động các Tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn gắn với việc thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa, nếp; công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thông qua khảo sát, giám sát nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021; qua đó, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị có liên quan tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của HĐND huyện năm 2021./.

Kim Yến