Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Đánh giá kết quả thực hiện việc thay đổi sách giáo khoa ở khối lớp 2 và lớp 6

Ngày đăng 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú vừa quyết định Chương trình giám sát của các Ban HĐND huyện năm 2022. Theo đó, năm 2022 các Ban HĐND huyện sẽ tập trung giám sát:

* Đối với Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022:

+ Về nội dung giám sát: Kết quả thực hiện việc thay đổi sách giáo khoa ở 02 khối lớp 2 và lớp 6.

+ Đối tượng giám sát: UBND các xã, thị trấn: Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh Trung, Cái Dầu và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

+ Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 5/2022.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022:

+ Về nội dung giám sát: Kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022.

+ Đối tượng giám sát: UBND các xã: Bình Thủy, Bình Long, Bình Chánh, Bình Phú; Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện.

+ Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 10/2022.

* Đối với Ban Pháp chế:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022:

+ Về nội dung giám sát: Giám sát công tác xét xử, tình hình án dân sự tồn đọng quá hạn luật định năm 2020 – 2021.

+ Đối tượng giám sát: Tòa án nhân dân huyện.

+ Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 5/2022.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022:

+ Về nội dung giám sát: Công tác tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

+ Đối tượng giám sát: UBND các xã: Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây, Ô Long Vĩ; Thanh tra huyện.

+ Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 10/2022.

Kim Yến