Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Xem xét kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Ngày đăng 05/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực HĐND huyện Tri Tôn vừa thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2021; phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tri Tôn năm 2022; phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn năm 2021 – 2025 do cấp huyện quản lý; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện; phê chuẩn sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện; kết quả giải quyết các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện...Xem xét thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.

Responsive image
 

Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Kết quả thực hiện sử dụng nguồn vốn và hiệu quả cho vay đối với nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Đồng thời, nghe thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2021.…

Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/12/2021.

Kim Yến