Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Xem xét tình hình đầu tư nước sạch trong vùng dự án Tây Sông Hậu thuộc huyện Châu Thành

Ngày đăng 08/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành vừa quyết định Chương trình giám sát của các Ban HĐND huyện năm 2022. Theo đó, năm 2022 các Ban HĐND huyện sẽ tập trung giám sát:

* Đối với Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022: Giám sát tình hình đầu tư nước sạch trong vùng dự án Tây Sông Hậu thuộc huyện Châu Thành; kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp đạt chuẩn quốc gia năm 2022 theo lộ trình Đề án huyện nông thôn mới; việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 6/2022.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022: Giám sát tình hình đầu tư xây dựng mới và củng cố nâng chất hoạt động cho hệ thống truyền thanh huyện và các xã; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022. Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 10/2022.

* Đối với Ban Pháp chế:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022: Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 6/2022.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022: Giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ năm 2021 đến tháng 10/2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an. Dự kiến tháng 10/2022.

Kim Yến