Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Xem xét việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và công tác huấn luyện dân quân

Ngày đăng 08/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên vừa quyết định Chương trình giám sát của các Ban HĐND thành phố năm 2022. Theo đó, năm 2022 các Ban HĐND thành phố sẽ tập trung giám sát:

* Đối với Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022: Giám sát việc thực hiện Đề án chuyển dịch đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái xã Mỹ Hòa Hưng giai đoạn 2021 – 2025; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và kết quả thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế phường, xã.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022: Giám sát việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa, rau màu và cây ăn trái trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn 2020 – 2025.

* Đối với Ban Pháp chế:

- Trước kỳ họp giữa năm 2022: Giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và công tác huấn luyện dân quân tại một số xã, phường; tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra.

- Trước kỳ họp cuối năm 2022: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; công tác tư pháp; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã, phường; tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

 

Kim Yến