Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Giám sát việc tổ chức thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ngày đăng 27/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Theo đó, ngày 30/9/2021, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 06 đơn vị huyện Tịnh Biên sẽ tiến hành giám sát đối với UBND huyện Tịnh Biên. Nội dung của buổi giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Thông qua giám sát nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và những đề xuất, kiến nghị của đơn vị được giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên./.

Kim Yến