Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/7/2024

Ngày đăng 15/05/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 06/5/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thoại Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13 (giữa năm 2024) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ 13 (giữa năm 2024) HĐND huyện dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.
Responsive image

Hình ảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Thoại Sơn

 

Kỳ họp sẽ kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của HĐND huyện.

Dự kiến kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện sẽ thông qua Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2023; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý…

Trước đó, các Tổ đại biểu HĐND huyện ở xã, thị trấn họp thảo luận Tổ đại biểu; các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024.

Hiệp Hùng