Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tân Châu: Dự kiến từ ngày 18 đến ngày 19/7/2024 diễn ra Kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 15/05/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 16 (giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2024 tại Hội trường Thị ủy Tân Châu.
Responsive image

Hỉnh ảnh kỳ họp HĐND thị xã Tân Châu (ảnh minh họa)

 

Kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã sẽ kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Dự kiến kỳ họp thứ 16 (giữa năm 2024) HĐND thị xã sẽ thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý (lần 6); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã năm 2023; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thị xã; giao vốn ủy thác nguồn vốn ngân sách thị xã qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2024 (lần 2) và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã…

Hiệp Hùng