Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày đăng 27/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 10 đơn vị huyện Phú Tân vừa Quyết định giám sát trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021. Theo đó, trong tháng 10/2021, Đoàn giám sát của Tổ do ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy Phú Tân, Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 10 làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành giám sát đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Nội dung giám sát tập trung xem xét, đánh giá việc triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phát triển vùng chuyên canh Nếp Phú Tân giai đoạn 2019 – 2020 gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm.

Thông qua giám sát nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp hỗ trợ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Kim Yến