Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Phú Tân: Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công

Ngày đăng 15/05/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân vừa ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023. Theo đó, từ ngày 30/5 đến ngày 08/6/2023, Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân do ông Phạm Thành Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát, giám sát tại UBND các xã: Phú Thạnh, Phú Lâm, Phú Bình, Hiệp Xương; Thường trực HĐND các xã, thị trấn: Chợ Vàm, Phú An, Tân Hòa, Tân Trung và Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Nội dung của đợt khảo sát, giám sát tập trung vào các nội dung như:

1. Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của huyện Phú Tân (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) theo Nghị quyết HĐND huyện, cụ thể: Việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc lập, phê duyệt và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn; Giải pháp huy động các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền; Công tác theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình; kết quả giải ngân các công trình (Nêu các công trình, dự án được đầu tư, nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huyện, xã; nêu các dự án là nguồn kinh phí đầu tư của cấp trên nhưng huyện, xã có đối ứng); Lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công và các công việc tư vấn xây dựng khác; Tổ chức nghiệm thu công trình, bàn giao, đưa vào sử dụng;  Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư công; Công tác quyết toán vốn đầu tư; tình hình nợ đọng XDCB; Đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả sử dụng các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Responsive image
 

2. Giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, cụ thể: Việc ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; Việc gửi các tài liệu (các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết) đến HĐND; Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND; đánh giá về hoạt động thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND, báo cáo thẩm tra của các Ban về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...; Thống kê tổng số kỳ họp HĐND, tổng số nghị quyết được HĐND cấp xã trong năm 2022 đến kỳ họp HĐND xã gần nhất (kể cả kỳ họp chuyên đề). Trong đó nêu rõ số lượng nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết là văn bản cá biệt; Đánh giá về chất lượng ban hành nghị quyết và hiệu quả thực hiện nghị quyết; Tình hình, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cấp xã (Tổng số nội dung chất vấn, ý kiến chất vấn; tổng số các ngành giải trình, trả lời chất vấn; số đại biểu HĐND đặt câu hỏi chất vấn)...; Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri., việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND...

Kim Yến