Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023 đề ra

Ngày đăng 20/11/2023

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong năm 2023, hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên các mặt công tác đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ của Tổ theo chương trình công tác. Thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh tuy đa số hoạt động kiêm nhiệm, nhưng đã dành thời gian để tham gia các hoạt động của Tổ cũng như thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu dân cử theo luật định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu kỹ các tài liệu kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nội dung chất vấn, nội dung giám sát giúp cho Tổ đại biểu thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở định hướng của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu ngày càng đổi mới về phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực, đúng trọng tâm, đi vào thực chất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Hoạt động chất vấn ngày càng nâng cao chất lượng, nội dung chất vấn bám sát vào những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, thể hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử, ngày càng tạo niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với cơ quan dân cử.
Responsive image

Hình ảnh Tổ đại biểu số 04 giám sát chuyên đề tại UBND huyện Châu Thành

 

Hoạt động phối hợp giữa các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp ngày càng chặt chẽ, phương thức làm việc từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo của mỗi đại biểu. Bên cạnh đó, nhận thức của cử tri và Nhân dân ngày một nâng lên, tạo điều kiện để người dân có cơ hội trình bày phản ánh, kiến nghị chính đáng của  mình và được giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị đó, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Có thể nói, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có vai trò rất quan trọng, là cầu nối của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh với cử tri. Hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu góp phần chung trong hoạt động HĐND tỉnh.

Responsive image

Hình ảnh đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện An Phú

 

* Kết quả đạt được:

- Về hoạt động tiếp xúc cử tri

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2023 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực chủ động, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTQVN huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2023 tại 175 điểm với 12.990 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp nhận được 1.138 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri với 155 nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo luật định tại buổi tiếp xúc cử tri lần sau.

- Về hoạt động giám sát

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề cương, thành lập đoàn giám sát và tổ chức thực hiện giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 và trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh, qua đó đã tiến hành 17 cuộc giám sát, như: Giám sát về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023; về công tác quản lý, sử dụng và khai thác đất công; về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; về kết quả thực hiện các kết luận của Đoàn giám sát công tác tổ chức thực hiện Trường đạt chuẩn quốc gia tại địa phương; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến; về kết quả thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia cùng Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện tại địa phương và tham gia phát biểu ý kiến.

Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, chất lượng, quy trình tổ chức giám sát chặt chẽ đi vào nề nếp, nội dung giám sát sát với tình hình thực tiễn, đúng quy định pháp luật và đạt được những kết quả nhất định, nhất là việc giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hầu hết các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia Đoàn giám sát của Tổ và có ý kiến tại buổi giám sát. Qua đó, góp phần tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo được niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với đại biểu dân cử.

- Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Để chuẩn bị nội dung đề xuất vấn đề chất vấn và tham gia chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2023 và kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát và dư luận xã hội, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất, tham gia đóng góp những nhóm vấn đề chất vấn với những nội dung bức xúc, tồn tại kéo dài tại địa phương được dư luận và cử tri đặt biệt quan tâm. Qua đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất được 10 nội dung chất vấn bằng văn bản, điển hình như: nguyên nhân, giải pháp, lộ trình giải quyết hồ sơ đất đai chậm trễ, gây phiền hà cho người dân; giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác; đánh giá tình hình an ninh trật tự, giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023; xem xét giải quyết kịp thời chế độ chính sách thôi việc cho 15 trường hợp trên địa bàn huyện Châu Phú theo tinh thần Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh,…Mỗi đại biểu HĐND tỉnh ở Tổ đại biểu đã phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện chất vấn Thủ trưởng sở, ngành tại kỳ họp đối với những nội dung được cử tri kiến nghị.

Hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, các ý kiến chất vấn đa số đều được trả lời, làm rõ, có giải pháp khắc phục được Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đồng tình, thống nhất cao. Sau mỗi phiên chất vấn, trên cơ sở văn bản thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát Thủ trưởng sở, ngành trong thực hiện các vấn đề, các cam kết trước cử tri và Nhân dân để tiếp tục chất vấn khi cần thiết.

- Về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Thực hiện Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Văn bản số 74/HĐND-VP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh công tác ở cấp huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Lịch tiếp công dân năm 2023, theo đó định kỳ mỗi tháng 2 lần và phân công cụ thể từng thành viên Tổ phụ trách tiếp công dân theo quy định. Qua đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp 237 lượt công dân, trong đó có 89 lượt tiếp thường xuyên ( 02 lượt đoàn đông người); 162 lượt tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân ( 01 lượt đoàn đông người); 63 lượt tiếp công dân của cá nhân đại biểu HĐND ngoài phân công. Kết quả tiếp công dân của các Tổ đại biểu: đã ban hành 49 văn bản hướng dẫn; 32 lượt giải thích trực tiếp; 103 lượt nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 93 đơn, trong đó: 30 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 56 đơn kiến nghị; có 88 đơn đủ điều kiện xử lý; 05 đơn không đủ điều kiện xử lý. Kết quả xử lý đơn đủ điều kiện: 86 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền; 07 đơn lưu theo dõi, không chuyển; 67 vụ việc được trả lời. Kết quả giám sát: 06 vụ việc được Tổ đại biểu giám sát; 06 vụ việc phối hợp với HĐND cấp huyện giám sát.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện khá tốt, theo đúng quy trình, thủ tục, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Sau khi tiếp công dân, các Tổ đại biểu đều nghiên cứu, xem xét, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến công dân được biết. Các Tổ đại biểu luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, nhất là vụ việc kéo dài, khiếu kiện đông người, chưa dứt điểm và không để xảy ra điểm nóng phức tạp.

Responsive image

Hình ảnh Tổ đại biểu đơn vị Chợ Mới họp Tổ để thảo luận tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

 

- Về Thảo luận Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp

Trước kỳ họp HĐND tỉnh, trên cơ sở văn bản hướng dẫn thảo luận Tổ đại biểu của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đều tổ chức Họp để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Thành phần tham dự họp do Tổ đại biểu mời trên cơ sở nội dung có liên quan đến các ban, ngành tại địa phương. Sau phiên họp, đều có biên bản ghi nhận diễn biến, ý kiến đóng góp của Tổ đại biểu. Năm 2023, Tổ đại biểu đã tổ chức 03 buổi họp thảo luận Tổ đại biểu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, các ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu giúp HĐND tỉnh có những quyết nghị đúng đắn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

- Các hoạt động khác

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp tốt và thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Thường trực UBMTTQVN tại địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định như: hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp công dân , tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, thảo luận Tổ đại biểu… Hoạt động thông tin, tuyên truyền của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại một số địa phương, điển hình như Phú Tân, Châu Thành, Tri Tôn đều được thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng Thông tin điện tử địa phương, Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đầy đủ, kịp thời, nhằm cung cấp đến cử tri và Nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm 2023, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể như: Tăng cường công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; đề xuất nội dung chất vấn, giải trình tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp, kiến nghị các nội dung giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Hiệp Hùng