Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang dự kiến tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 5 năm 2024

Ngày đăng 17/04/2024

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 12/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động báo cáo giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2024. Theo đó, Phiên giải trình dự kiến tổ chức tại phiên họp Thường trực tháng 5 năm 2024 với 03 nhóm vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, an ninh trật tự, cụ thể:
Responsive image

Hình ảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2024

 

- Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Tình hình xây dựng, vận hành một số Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; hoạt động xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại các khu dân cư, hộ dân sinh sống gần các bãi rác.

- Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Kết quả triển khai và thực hiện chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua; Kết quả, hiệu quả triển khai các cơ chế, chính sách, nguồn lực, kinh phí trong thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang đối với mục tiêu của chủ trương này; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

- Nhóm vấn đề an ninh, trật tự: Kết quả, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu công tác giải trình cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời xác định được giải pháp khả thi, thời gian giải quyết đối với những vấn đề tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành.

H.H