Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 20/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 20/12/2021, ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì Phiên họp Thường trực Hội đồng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12/2021 để xem xét cho ý kiến đối với Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Responsive image
Quang cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2021

 

Kết quả, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức họp trực tuyến, từ ngày 07/12 đến ngày 08/12/2021, tại điểm cầu tỉnh Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Qua xem xét, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực (kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế), với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất.

Được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X đúng theo quy định của pháp luật, nội dung và chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, phát huy dân chủ, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị kỳ họp

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị đảm bảo đúng theo luật định; công tác thẩm tra của các Ban đảm bảo cơ sở pháp lý và nội dung đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp giữa điểm cầu Hội trường Văn phòng UBND tỉnh với 11 điểm cầu cấp huyện được thực hiện khá nhịp nhàng, khoa học, đảm bảo hệ thống kỹ thuật truyền hình trực tuyến tại điểm cầu họp ở cấp huyện kết nối với đường truyền điểm cầu chính. Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Với việc ứng dụng phần mềm kỳ họp không giấy đã mang lại nhiều hiệu quả. Tất cả tài liệu kỳ họp được đăng tải trên https://hdndangiang.ecabinet.vn giúp đại biểu HĐND tỉnh và khách mời truy cập nhanh chóng, tiện lợi, hạn chế số lượng văn bản giấy, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giai đoạn tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Công tác điều hành kỳ họp đảm bảo yêu cầu nội dung, chương trình, thời gian; các tờ trình thông qua tại kỳ họp theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dành thời gian cho đại biểu nghiên cứu.

Phiên thảo luận tại Hội trường đã tiếp nhận 01 ý kiến phát biểu; đường dây điện thoại đã nhận được 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, các ý kiến được Thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp. Đồng thời, Chủ tọa Kỳ họp ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh theo dõi việc trả lời và giải quyết của thủ trưởng các sở, ngành có liên quan sau khi kết thúc kỳ họp.

Có 05 sở, ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, có 05 lượt đại biểu phát biểu ý kiến chất vấn tại hội trường. Trên cơ sở trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tọa kỳ họp có bài phát biểu kết luận từng nội dung tại Phiên chất vấn; đồng thời đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc thực hiện việc trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp.

Các nghị quyết trình tại kỳ họp được thông qua đảm bảo tính tập trung, dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

Những tồn tại, hạn chế

Chất lượng nội dung, hình thức một số tờ trình, dự thảo nghị quyết vẫn chưa đảm bảo. Do vậy, qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa, thay thế 10/17 tờ trình, dự thảo nghị quyết (Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 09 tờ và Ban Pháp chế HĐND tỉnh 01 tờ); không có tờ trình, dự thảo nghị quyết phải để lại.

Phần mềm kỳ họp không giấy còn bất cập ở khâu biểu quyết nên chưa thực hiện biểu quyết trên máy tính.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

UBND tỉnh cần đảm bảo thời gian gửi các Tờ trình để phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh cần rà soát kỹ các nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp đảm bảo về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết đảm bảo theo quy định.

Hồ sơ gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra phải đầy đủ, gồm: Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo nghị quyết; Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đổi với nghị quyết quy định tại khoản 2 và 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu khác (nếu có).

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp thời gian làm việc với VNPT để điều chỉnh phần mềm kỳ họp không giấy cho phù hợp./.

NGUYỄN NGUYỄN